Kusmanek von Burgneustädten

Císař František Josef I. povýšil vlastnoručním listem ze dne 3. října 1913 Hermanna Kusmaneka narozeného 16. září 1860 v sedmihradském Hermannstadtu (dnes Sibiu, Rumunsko), polního podmaršálka  a velitele 28. pěší divize v Laibachu (dnes Lublaň, Slovinsko), rytíře řádu Železné koruny II. tř. a Leopoldova řádu, držitele Vojenského záslužného kříže, Vojenské záslužné medaile na červené stuze, Vojenského služebního odznaku III. třídy pro důstojníky, Jubilejní pamětní medaile pro ozbrojenou moc, Vojenského jubilejního kříže a Mariánského kříže řádu Německých rytířů, do šlechtického stavu. Diplomem datovaným 4. února 1914 mu byl původně udělen predikát von Bresciaforte, který však ještě před vyhotovením čistopisu změnil 10. března 1914 na von Burgneustädten, a erb:

Pod modrou hlavou se zlatou růží se stříbrným semeníkem a kalichem mezi dvěma stříbrnými liliemi polceno. Vpravo ve zlatě je v patě pole nad přirozenou vodou zelený trávník, na němž stojí zeď z přirozených kamenných kvádrů o pěti stínkách, z nichž prostřední nese černou hvězdu, prolomená třemi okrouhlými střílnami. Vlevo v červeném stojí na přirozené skále zlatá kvádrovaná věž s cimbuřím o třech stínkách prolomená černou bránou a nad ní třemi okny vedle sebe. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zLatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená zlato – modře dělená křídla, mezi nimi meč se zlatým jilcem a záštitou.

Za svou statečnost při obraně obležené pevnosti Przemyśl, kterou vzdal Rusům až poté, co došly zásoby a byli snědeni i vojenští koně, a na výslovné svolení císaře Františka Josefa I., byl po návratu z ruského zajetí od císaře Karla I. dekorován řádem Železné koruny I. třídy a 1. března 1918 povýšen na generálplukovníka. Řád Marie Terezie obdržel na 186. promoci dne 10. března 1921. Zemřel ve Vídni 7. srpna 1934, zanechav pouze dvě dcery.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com