Kurzwernhardt

Anton Kurzwernhart se narodil roku 1834 v Riedau v Horních Rakousích. Do armády narukoval 22. června 1854 v nejnižší hodnosti k praporu polních myslivců č. 21. 16. července 1855 povyšuje na závodčího, 19 srpna 1857 se stává podmyslivcem, 15. prosince 1857 četařem a 22. ledna 1859 nadmyslivcem. Hodnosti poručíka dosahuje při svém přeložení k praporu polních myslivců č. 10 1. června 1859, nadporučíkem se stává 1. září 1864. Spolu s povýšením na hejtmana se 1. listopadu 1872 vrací k 21. mysliveckému praporu. 1. května 1883 je povýšen na majora a převelen k pěšímu pluku č. 73, v jehož řadách dosahuje 1. května 1889 hodnosti podplukovníka. K 1. lednu 1892 je odeslán na odpočinek, načež 22. června 1892 získává titul a charakter plukovníka. Podílel se na taženích do Itálie v letech 1859. 4. června 1859 se účastnil bitvy u Magenty, kdy dopoledne bránil před Francouzi Buffaloru a odpoledne byl při dobytí celnice u Ponte nova di Magenta. Roku 1866 byl pověřen pozorováním italských oddílů generála Enrika Cialdiniho, ale do skutečného boje se nedostal. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 31. července 1916 do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 7. září 1916 udělil Antonu von Kurzwernhart titul Edler a erb:

V modrém štítě je zlatá hvězda provázená nahoře dvěma stříbrnými hvězdami vedle sebe a dole zlatou loveckou troubou, v jejímž závitu je stříbrná číslice 10. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com