Kurz von Hardtentorff

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 7. ledna 1912 císař František Josef I. povýšil do šlechtického stavu průmyslníka Franze Ferdinanda Kurze narozeného 26. května 1863 v Krnově. Listinou danou ve Vídni 12. března 1912 mu udělil predikát von Hardtentorff a erb:

Dělený štít. Nahoře ve zlatě je rostoucí hnědý kůň s červeným jazykem. Dole v červeném jsou dvě zlatá kopí s dolů obráceným hákem provázená nahoře zlatou lilií. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí kůň ze štítu. Pod štítem se vine červená páska se zlatou devizou VI PROPRIA.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com