Kürschner

Kojetínský rodák a brněnský velkoprůmyslník Adolf Kürschner (1844-1915) byl nejvyšším rozhodnutím císaře Františka Josefa I. ze dne 30. listopadu 1908 povýšen do šlechtického stavu. Diplomem vydaným 14. října 1909 získal titul a predikát Edler von a byl mu udělen erb:

Dělený štít. Nahoře je v modrém zlaté ozubené kolo o dvaceti zubech a čtyřech paprscích mezi dvěma stříbrnými radlicemi obrácenými špicí dolů. Dole kožešina (něm. Kürsch = mluvící znak). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí černá orlice se zlatou zbrojí a červeným jazykem.

Nejvyšším rozhodnutím z 20. listopadu 1910 byl povýšen do uherského baronského stavu. Listinu obdržel až následujícího roku 20. října 1911. Jejím prostřednictvím získal udělen predikát Nagyságos (Wohlgeborn) a také mu byl polepšen erb:

Zúženým stříbrným břevnem vyloženým hermelínovými kožkami dělený štít. Nahoře v modrém je zlaté ozubené kolo o dvanácti zubech a čtyřech paprscích mezi dvěma stříbrnými radlicemi obrácenými špicemi dolů. Dole v červeném jsou pod sebou dvě stříbrné lilie provázené po každé straně dvěma zlatými hvězdami pod sebou, ale posunutými poněkud výš. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí modrá orlice s červeným jazykem. Štítonoši jsou dva zlatí lvi s červeným jazykem na zlaté arabesce.

Jako spolupříjemci jsou v listině uvedeni jeho děti z manželství s Marií rozenou Siebenscheinovou (1858-1920): synové Richard  (1876-?), Emil (1878-?), Karl (1880-1921), a Hans (1887-1916) a dcery Franziska (1882-1970), provdaná za Felixe Steina a Lily (1888-?) provdaná za Vilmose Steina.

11. prosince 1911 uznalo předlitavské ministerstvo vnitra všem čtyřem Adolfovým synům platnost uherského baronátu i pro území Království a zemí v Říšské radě zastoupených.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com