Kurer von Perłowce

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 5. února 1918 císař Karel I, povýšil do šlechtického stavu Heinricha Kurera narozeného 23, března 1870 v Bregenz, podplukovníka pěšího pluku č. 35 za více jak třicet let služby v armádě (od 31. března 1887) s účastí v bojích na severním bojišti Velké války u Wyszkówa, na Dněstru a u Presowců. Listinou danou ve Vídni 22. září 1918 mu udělil titul Edler, predikát von Perłowce a erb:

V modrém štítě je zlaté vlnité břevno provázené nahoře dvěma stříbrnými květy protěže a dole stříbrnou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý kozoroh s černou zbrojí.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com