Kupec z Bílenberka

Kašpar Jan (František) Kupec se narodil Janu a Alžbětě Kupcovým ze vsi Holasic na rajhradském panství. Pokřtěn byl 5. ledna 1650 v kostele rajhradského kláštera, z jehož poddanství byl propuštěn 10. dubna 1676. Roku 1683 byl jmenován sekretářem české expedice apelačního soudu. Jako soudní úředník se významně podílel na odhalení a dopadení žhářů, kteří ve francouzském žoldu způsobili ničivý požár pražských měst. Též se účastnil prací na novém kriminálním řádu. Jeho zásluhy ocenil císař Leopold I., když ho listinou danou ve Vídni 23. září 1698 povýšil do českého šlechtického stavu, udělil mu erb a predikát z Bílenberka (von Bilenberg).

Erb: Polcený štít. Vpravo v modrém vyrůstá ze skály stoupající k pravému okraji prostovlasý stařec se šedým vlasem a vousem oděný v železném brnění, který má loket pravé paže opřený o skálu a rukou si podepírá hlavu, zatímco v levé paži vystrčené do levé, stříbrné poloviny štítu s červeným šikmým břevnem drží polovinu zlaté kotvy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední je stříbrné s vavřínovým věncem, jímž jsou prostrčeny dvě zkřížené olivové ratolesti, zadní je červené.

Roku 1701 (v radě projednáváno 14. prosince) získal měšťanské právo na Starém Městě pražském, kde mu patřil dům na Malém rynku naproti kostelu sv. Linharta, který po jeho smrti jeho dědicové, synové Jan Ignác a Antonín a dcery Helena provdaná Vítková a Anna Patientia provdaná Pfancková roku 1726 prodali Václavu Vavřincovi a Anně Reinerovým.

Michal Fiala

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com