Kunffy de Somogytur

Císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 25. ledna 1912 do uherského šlechtického stavu Adolfa Kunffyho (1838-1934), spolu se syny Lajosem (1869-1862, malíř a právník), Károlyem a Józsefem a dcerou Emmou vzešlými z manželství s Herminou Hochsinger, udělil jim predikát somogyturi (de/von Somogytur) a erb:

Dělený štít. Nahoře polceno, vpravo v červeném tři zlaté hvězdy (1,2), vlevo ve zlatě červená lilie. Dole v modrém je na zeleném trávníku zlatý lev s červeným jazykem mezi dvěma trojicemi zlatých pšeničných klasů. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je obrněná paže držící šavli se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 72 kötet, 475, 665-666 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com