Kun

Listinou danou ve Vídni 30. ledna 1759 císařovna Marie Terezie za více jak 47 let služby v armádě povýšila Petra Kuna, kapitána gyulského pěšího pluku, spolu se synem Franciskem a dcerami Catharinou a Judithou Elisabethou, do uherského šlechtického stavu a udělila mu erb:

V modro – červeně polceném štítě spočívá na zlaté koruně obrněná paže držící v  pěsti šavli s nabodenou hlavou Turka. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černá křídla, mezi nimi zlatá hvězda.

Gritzner mylně připisuje tento erb hraběcímu rodu Kún de Oszdola, který však byl poněkud odlišný.

Királyi Könyvek, 45. kötet, 63-65 oldal.

Gritzner, Max – Hildebrandt, Adolf Matthias: Wappenalbum der gräflichen Familien Deutschlands und Österreich-Ungarns etc. Leipzig 1883-1890, s. XCVII, taf. 383.

Csergheö, Géza von – Nagy, Iván von: J. Siebmachers grosses und allgemeines Wappenbuch in einer neuen, vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage mit heraldischen und historisch - genealogischen Erläuterungen, IV. Bd. 15. Abth. Der Adel von Ungarn sammt der Nebenländer der St. Stephans-Krone. Nürnberg 1893, s. 349-350, taf. 263-264.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com