Kuluncsics de Nemesmilitits

Císař Ferdinand I. povýšil 30. dubna 1835 Josepha Kuluncsicse, notáře v Baje, spolu se syny Juliem Josephem Antoniem, Augustem, Joannem Nepomucenem Georgiem, Josephem Georgiem Victorem a Victorem Ernestem a dcerami Marií Catharinou Antonií, Carolinou Elisabethou, Wilhelminou Ludovikou, Otilií, Adelaidou Henrikou a Berthou Laurou, vzešlými z manželství s Elisabethou Bischof, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát de Nemesmilitits podle lokality v bács-bodrožském komitátu, v němž mu 20. dubna 1834 daroval pozemky, a erb:

Dělený štít. Nahoře v modrém je zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou provázený vpravo měsícem obráceným rohy doleva, vlevo dvěma zlatými osmihrotými hvězdami. Dole je v červeném stříbrná skála korunovaná zlatou pohanskou korunou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, červené, stříbrné a modré.

Királyi Könyvek, 66. kötet, 239-242 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com