Kühtreiber

Franz Kühtreiber se narodil roku 1860 ve Wiener Neustadtu, ale domovsky příslušný byl do Vídně. Do armády byl odveden 17. října 1877 v nejnižší hodnosti k pěšímu pluku č. 4. 14. července 1878 se stává titulárním svobodníkem a 6. září 1880 titulárním četařem. 18. srpna 1881 se dostává jako kadet pěšák titulární šikovatel k pěšímu pluku č. 11, kadetem desátníkem je od 16. prosince 1881 a kadetem zástupcem důstojníka od 1. února 1882. 1. ledna 1883 přechází k pěšímu pluku č. 91, kde 1. května 1884 dosahuje hodnosti poručíka, 1. ledna 1888 nadporučíka a 1. listopadu 1895 hejtmana. 1. května 1905 je převelen k pěšímu pluku č. 24 a 1. listopadu 1908 povýšen na majora. Jako kadet se roku 1882 zúčastnil operací v Bosně a Hercegovině v oblasti Korita. 16. a 17. ledna se podílí na bitkách u Planiku, přičemž za statečnost během prvního dne bojů později obdržel Stříbrnou medaili za statečnost 2. třídy. Později ještě 30. ledna se účastnil boje u hory Svorčan jihovýchodně od Kority. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 10. dubna 1910 povýšil do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát von a erb:

Polcený štít. Vpravo je ve zlatě polovina černého orla se zlatou zbrojí a červeným jazykem. Vpravo děleno. Nahoře v modrém vyniká z dělící linie pastýřská hůl, na níž je zavěšen lovecký roh, obojí zlaté. Dole ve stříbře jsou tři modrá kosmá břevna. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je vynikající obrněná paže držící meč se zlatým jilcem a záštitou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com