Kuhner

Císař František Josef I. povýšil 17. října 1881 na základě Řádu železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím z 5. května 1881 pešťského rodáka Davida Kuhnera (1829-1885), velkostatkáře a majitele parního mlýna v Kis-Velence v Uhrách, do rytířského stavu, udělil mu predikát rytíř Kuhner (Ritter von Kuhner) a erb:

V modrém štítě je zlaté kosmé břevno s dvěma červenými růžemi se zeleným kalichem provázené nahoře zlatým ozubeným kolem a dole zlatým snopem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s modro – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v předních tlapách ozubené kolo ze štítu; II. dvě složená křídla, přední modré se snopem ze štítu, zadní zlaté.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com