Kuhn von Soorów

Franz Kuhn se narodil 27. ledna 1856 ve Slotově v Čechách (+16. srpna 1919). Do armády narukoval 1. října 1877 k pěšímu pluku č. 18 v nejnižší hodnosti. 6. února 1878 se stává titulárním svobodníkem, 6. dubna 1878 titulárním desátníkem, 1. května 1878 titulárním četařem. Skutečným četařem je od 26. července 1878, 26. listopadu 1878 je povýšen na šikovatele, hodnosti poručíka dosahuje 19. srpna 1881 a nadporučíka 1. května 1887. 1. listopadu 1893 je spolu s povýšením na hejtmana převelen k pěšímu pluku č. 8, 1. května 1903 je povýšen na majora a přeložen k pěšímu pluku č. 61. Od 9. září 1903 působí jako velitel kadetní školy v Liebenau. 24. července 1907 přechází k pěšímu pluku č. 81, v jehož řadách se 1. května 1908 stává podplukovníkem. 16. října 1910 je jako nadpočetný přidělen k 2. horské brigádě, 1. května 1911 je povýšen na plukovníka. 12. června 1911 odchází na ministerstvo války, kde působí do 30. listopadu 1912. Od 1. prosince 1912 je na odpočinku. Po vypuknutí Velké války se nechal dobrovolně aktivovat a od 24. srpna 1914 slouží u domobraneckého pluku č. 93. Od 21. září 1915 je velitelem kombinované pěší brigády u armádní skupiny Karla von Pflanzer-Baltin, kde 1. listopadu 1915 dosahuje hodnosti generálmajora. 9. ledna 1916 je ze zdravotních důvodů odsunut do týlu a s platností od 1. dubna 1916 poslán na odpočinek. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji s nepřítelem v letech 1915 a 1916 jej císař František Josef I. nejvyšším rozhodnutím ze dne 31. května 1916 povýšil do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 13. ledna 1917 mu císař Karel I. udělil titul Edler, predikát von Soorów a erb:

Dělený štít. Nahoře ve zlatě je rostoucí černý kůň. Dole v černém je šikmo položený meč překřížený klasem, vše zlaté. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená, zlato – černě dělená křídla, na předním je hvězda střídavých tinktur.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com