Kühn

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 30. listopadu 1908 císař František Josef I. povýšil Josepha Kühna narozeného roku 1833 ve Vídni, doktora práv, člena spolkového výboru Rakouské společnosti červeného kříže, člena výboru Rakouského vlasteneckého pomocného spolku a Zemského a ženského pomocného spolku červeného kříže pro Dolní Rakousy, čestného prezidenta Vídeňského spolku pro lidovou kuchyni, měšťana města Vídně a majitele realit, za záslužnou činnost ve prospěch Rakouského spolku červeného kříže do šlechtického stavu. Listinou ze dne 13. května 1909 mu byl udělen čestný titul šlechtic/Edler a erb:

Polcený štít. Vpravo je v červeném stříbrné kosmé břevno s červeným křížkem orientovaným ve směru břevna. Vlevo ve stříbře jsou tři červená břevna, na horním a spodním je stříbrná hvězda, na prostředním stříbrná lilie. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená, stříbrno – červeně dělená křídla.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com