Kuffner de Diószegh

Listinou danou v Budapešti 13. května 1896 povýšil císař František Josef I. Károlye Kuffnera, majitele cukrovaru v Diószegu, spolu se synem Raoulem Lajosem Károlyem vzešlým z manželství s Márií Franziskou Adél hraběnkou Firmian (von und zu Firmian, Kronmetz und Meggel), udělil mu predikát diószeghi (de/von Diószegh) a erb:

Ve štítě je zlaté kosmé břevno se třemi přirozenými včelami za sebou provázené nahoře v červeném jetelovým čtyřlístkem mezi dvěma zkříženými pochodněmi, vše zlaté, a dole v zeleném zlatým koněm. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno - zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v tlapách jelení paroh, na jehož konci je zlatá hvězda. Pod štítem se vine zelená páska se zlatou devizou HONOR DUX SEQUOR.

Listinou danou v Gödöllő 7. prosince 1904 byl Károly Kuffner de Diószegh spolu se synem povýšen do uherského baronského stavu, byl mu polepšen predikát na diószeghi báró (svobodný pán/liber baro/Freiherr z/de/von Diószegh[u]), titul Nagyságos (blahorodí/Wohlgeborn) a polepšen erb:

Štít zůstal nezměněn. Na něm spočívá koruna svobodných pánů a na ní dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v levé tlapě uprostřed paroh jelena desateráka, na jehož konci je zlatá hvězda, přikrývadla zeleno – zlatá; II. dvě složená křídla dělená zlato – červeně, přikrývadla červeno – zlatá. Štítonoši jsou dva zlatí gryfi s červeným jazykem na bronzové arabesce, z níž splývá zelená páska se zlatou devizou, která zůstala nezměněna.

ŽUPANIČ, Jan. Mezi Davidovou hvězdou a křížem. Židovská šlechta podunajské monarchie : Praha, 2012, s. 429-435.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com