Kuffner (1900)

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím z 3. srpna 1900 Hermanna Kuffnera, statkáře a továrníka v Břeclavi narozeného tamtéž 1822, rytíře řádu Františka Josefa, do šlechtického stavu. Listinou z 11. října 1900 mu byl udělen a predikát šlechtic (Edler von) a erb:
 
Čtvrcený štít uprostřed s černým zúženým břevnem se třemi zlatými včelami. V prvním zlatém poli je černá, do středu obrácená orlice s červeným jazykem. Ve druhém modrém stříbrné ozubené kolo. Ve třetím červeném pak věž s cimbuřím prolomená černými dveřmi a nad nimi dvěma černými okny vedle sebe, provázená nahoře vpravo hvězdou a vlevo lilií – vše stříbrné. Ve čtvrtém stříbrném poli jsou pak  tři přirozené pšeničné snopy (2:1). Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s modro-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou tři stříbrná pera.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com