Kuffner (1878)

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím z 11. dubna 1878 Ignaze Kuffnera, majitele pivovaru a továrny narozeného 1822 v Břeclavi, rytíře řádu Františka Josefa a čestného občana obce Ottakringu, do šlechtického stavu a listinou z 6. května 1878 mu udělil predikát šlechtic (Edler von) a erb:
 
Pod černou hlavou se třemi zlatými včelami vedle sebe je zlatý štít rozdělený červenou špicí s chmelovou ratolestí o třech listech a dvou květech podloženou dvěma zkříženými ječnými klasy, vše stříbrné, ve zlatých částech je polovina černého orla s červeným jazykem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední černé se zlatým ozubeným kolem o osmi zubech a pěti paprscích, zadní zlaté.
 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com