Kubura

Císařovna Marie Terezie povýšila 1. března 1751 Osztoju Kuburu, hraničáře a bývalého praporečníka v Moholu (dnes Mol, Srbsko), spolu se syny Stephanem a Joannem vzešlými z manželství s Annou Radivojovovou, do uherského šlechtického stavu a udělila jim erb:

V modrém štítě je třikrát proděravělé stříbrné břevno provázené nahoře dvěma zlatými šípy umístěnými do krokve hroty vzhůru, dole zlatou korunou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je kopí ovinuté modrým praporcem.

Királyi Könyvek, 42. kötet, 120 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com