Krumlovský z Hyršfelzu

Listinou danou v Praze 28. ledna 1609 udělil císař Rudolf II. královéhradeckému měšťanovi Janu Krumlovskému predikát z Hyršfelzu a erb:

V červeno – stříbrně polceném štítě je na černém trojvrší jelen čtrnácterák přirozených barev se zlatým parožím. Na štítě spočívá korunovaná kolčí přílba s černo – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou zlaté parohy jelena čtrnácteráka.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 23, 29.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com