Krones von Marchland

Císař František Josef I. povýšil 25. června 1879 Franze Kronese (1835-1902), rodáka z  Uherského Ostrohu, řádného veřejného profesora tuzemských dějin na Karlo-Františkově univerzitě ve Štýrském Hradci, bývalého rektora a děkana této univerzity, člena-korespondenta Císařské akademie věd, na základě Řádu Železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 12. dubna 1879 do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter/rytíř Krones von Marchland a erb:

Dělený štít. Nahoře polceno. Vpravo v modrém zlatá koruna zdobená drahokamy. Vlevo v červeném je pět zlatých hvězd (2,1,2). Dole je ve zlatě na zeleném pahorku stříbrný dům s komínem, červenou střechou a třemi okny vedle sebe. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. sova přirozených barev, přikrývadla modro – zlatá; II. dvě složená křídla, přední červené se zlatým břevnem se stříbrným psacím brkem, zadní zlaté, přikrývadla červeno – zlatá.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com