Kronabitter z Ehrncronu

Řehoř František Kronabitter, rodák z Českého Krumlova, studoval od listopadu 1647 na pražské univerzitě filozofii. Po švédském útoku na pražská města roku 1648 vstoupil do studentské setniny, stal se mušketýrem v řadách čtvrtého oddílu desátníka Rossenblotha a jeho řadách bojoval až do odtažení nepřítele. V květnu 1650 byl promován bakalářem a v srpna 1650 magistrem filozofie, v letech 1651–1654 pak studoval na pražské univerzitě práva. Za zásluhy prokázané při obraně Prahy byl 2. srpna 1652 byl povýšen do šlechtického stavu s predikátem z Ehrncronu (von Ehrncron) a byl mu udělen erb:

Dělený, nahoře polcený štít. V pravém horním černém poli zlatá koruna a před ní zkřížená zelená palmová ratolest a meč. V levém horním zlatém poli obrněná ruka držící meč se zlatým jilcem a záštitou. Ve spodním černém poli stříbrná hradební zeď, za kterou vyrůstá zlatý dvojocasý lev držící v předních tlapách hořící granát. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s černo-zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě orlí křídla, zlato-černě a černo-zlatě dělená, mezi kterými stojí mladík v plné zbroji s černým a zlatým perem na přílbě a se zeleným věncem v pravé ruce.

ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com