Kristián z Koldína (1570)

Listinou danou v Praze 7. března 1570 udělil císař Maxmilián II. klatovskému obyvateli Matyáši Kristiánovi predikát z Koldína a erb odvozený od znaku Kristiánů a Jelínků z Koldína, jenž tyto rodiny získaly roku 1557.

V červeném štítě jsou dva do středu hledící stříbrné a červené kohoutí krky s hlavami s červeným hřebenem. Na štítě spočívá kolčí přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dva rohy, pravý dělený stříbrno – modře, levý červeno – zlatě, mezi nimi zlatá hvězda.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com