Kremer de Balla

Nejvyšším rozhodnutím z 21. prosince 1885 povýšil císař František Josef I. Sámuela Kremera, továrníka v sedmihradském Dés (dnes Dej v Rumunsku), do uherského šlechtického stavu. Listinou danou v Eisenerz 29. září 1886 jemu, jeho synům Lajosovi a Sámuelovi a dcerám Louise, Ilce, Katalin a Regině z manželství s Reginou Papp udělil predikát ballai (de/von Balla) a erb:

Ve štítě je stříbrné šikmé břevno provázené nahoře v červeném zlatým ozubeným kolem o čtyřech paprscích a šestnácti zubech, dole v modrém kotvou, jejíž dřík má podobu arabské čtyřky, vše stříbrné. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené zlato – červeně, levé modro – stříbrně, mezi nimi stříbrný patriarší kříž.Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com