Krausz de Megyer, Megyeri de Megyer

Císař František Josef I. povýšil 3. září 1882 Mayera Krausze, statkáře a výrobce lihovarnických kvasnic, a jeho děti Lajose, Izidora, Karolinu, Idu, Annu, Paulu, Teréz a Rózu vzešlé z manželství s Amalií Löwy do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát megyeri (de/von Megyer) a erb:

Dělený štít. Nahoře je v modrém rostoucí zlatý lev s červeným jazykem. Dole je ve zlatě modrý kůl se zeleným snopem provázený dvěma černými ozubenými koly o čtyřech špicích a šestnácti zubech. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

16. září 1909 byla Izidoru Krauszovi von Megyer povolena změna příjmení na Megyeri.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com