Krausz de Érd

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 24. září 1915 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Simona Krausze, generálního ředitele Uherské bankovní a obchodní a.s. [Magyar Bank- és Kereskedelmi Részvénytársaság], a udělil mu predikát érdi (de/von Érd). Listinou danou ve Vídni 26. května 1918 mu císař Karel I. spolu se syny Lászlóem a Györgyem vzešlými z manželství s Idou Katzau udělil erb:

V modrém štítě je na zeleném trávníku zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě tři zlaté obilné klasy provázený v horních rozích dvěma stříbrnými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je pelikán na hnízdě krmící vlastní krví tři mláďata.

Király Könyvek, 73 kötet, 411 oldal.

Magyar Országos Levéltár.

Kerschbaumer, Arno: Nobilitierungen unter der Regentschaft Kaiser Karl I./IV. Károly király (1916-1921). Graz 2016, s. 229.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com