Krausentalu, z

Listinou danou v Praze 16. února 1590 udělil císař Rudolf II. Martinu Carchesiovi jinak Krausovi, písaři Starého Města pražského, jeho bratru Matoušovi, Danielu Pěčkovskému, úředníku české komory, a Martinu Jíšovskému predikát z Krausentalu a erb:

Dělený štít. Nahoře v černém je doprava obrácená zlatá lví hlava s červeným jazykem. Dole modro – stříbrně polceno. Na štítě spočívá korunovaná kolčí přílba s černo – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední stříbrno – modře dělené, zadní černé, mezi nimi lví hlava ze štítu.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 7, 8.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com