Kraus z Krausenfelsu

Jan Kraus pocházel z Prahy, kde také studoval na univerzitě. Po švédském vpádu na Malou Stranu roku 1648 se stal členem studentské legie. Bojoval v řadách šestého oddílu desátníka Prusseka (později Pelicana) a statečnost prokázal zejména na mostě, kde byl při pokusu zapálit švédské opevnění raněn do stehna. Po ukončení právnických studií vstoupil do veřejné služby a stal se úředníkem při expedici moravského tribunálu. Dne 18. října 1662 byl povýšen do českého šlechtického stavu s predikátem z Krausenfels (von Krausenfels) a byl mu udělen erb:

Červeno-modře čtvrcený štít. V prvním a čtvrtém poli se vidí obrněná ruka držící meč s zlatým jilcem a záštitou. V druhém a třetím poli je skála a na ní hořící granát. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s černo-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly. V klenotu jsou dvě křídla, pravé děleno červeno-stříbrně, levé černo-zlatě, mezi nimi obrněná ruka s mečem ze štítu.

ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com