Krásný z Lvového Pole (z Lewenfeldu)

Danyel Kryštof Krásný studoval na pražské univerzitě, kterou ukončil před rokem 1641. Později působil jako vychovatel v několika předních šlechtických domech, procestoval Německo, Itálii a Francii a po návratu do Čech získal titul doktora práv. Při švédském vpádu roku 1648 pobýval na Malé Straně a když se Švédové tohoto města zmocnili, opustil svůj byt i veškerý majetek a s velkým nebezpečím se přeplavil na Staré Město. Zde vstoupil do studentské legie a v jejích řadách setrval až do odtažení nepřítele. Za své statečné chování byl 3. srpna 1649 povýšen do českého vladyckého stavu s predikátem z Lvového Pole (nebo německy von Lewenfeldt) a byl mu udělen erb:

V červeném štítě stříbrná zeď, zpoza které vyrůstá obrněný muž. Na hlavě má zelený vavřínový věnec, v pravici drží nahý meč, v levici pavézu, na níž se vidí zlatá hvězda. Na štítě spočívá korunovaná kolčí přílba s černo-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem, je černá, zlatě korunovaná orlice držící v zobáku palmovou ratolest. Štítonoši jsou dva stříbrní, zlatě korunovaní lvi.

ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com