Kramer de Szinóbánya

Nejvyšším rozhodnutím ze 7. dubna 1906 povýšil císař František Josef I. do uherského šlechtického stavu Jakaba, Józsefa a Rezsőho Kramery, spoumajitele bankovního domu J. Kramer (Kramer j. bankczég). Každý z nobilitovaných obdržel 15. září téhož roku vlastní diplom. Spolu s Jakabem Kramerem jsou v listině jmenováni jeho děti, synové Dávid-Tivadar, Hugo, Lipót, Mór a Oszkár a dcery Eugenia a Rozália, vzešlé z manželství s Jankou Hirsch. S Józsefem Kramerem byli zmíněni synové Felix, Ernő, Emil a Ignácz-Pál a dcery Adél a Paulina z manželství s Idou Freund von Tószeg. Rezső Kramer byl nobilitován se synem Jenőm a dcerami Ilónou, Vilmou a Margit z manželství s Ninou Hay.

Všem byl udělen predikát szinóbányai (de/von Szinóbánya) a erb: Pod červenou hlavou se třemi zlatými hvězdami jsou v modrém na zeleném trojvrší dva stříbrní lvi s červeným jazykem držící společně stříbrné ozubené kolo o osmi zubech a čtyřech paprscích. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je šavle položená na koruně se zlatým jilcem a záštitou obrácenými doleva, za ní dvě složená křídla, přední dělené modro – stříbrně se zkříženými hornickými kladivy, mlátek kosmo dole, převýšenými zlatou pětihrotou hvězdou, zadní zlato-červeně.Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com