Krätzigk z Lilienfelsu a Creitzbrucku

Leonhard Christoph Krätzig pocházel z erbovní, možná nobilitované, rodiny z Broumova, kde byl jeho otec Hanns Krätzig z Lilienfels a Kratzbergu purkmistrem. Leonhard se usadil na Starém Městě pražském a v době obléhání pražských měst Švédy roku 1648 byl praporečníkem první setniny Vojtěcha staršího Hada z Proseče. Vyznamenal se zvláště při bojích na mostě, kde pomáhal hájit pozice Pražanů u krucifixu. Zde na něj bylo dvakrát vystřeleno z děla a jedna střela dokonce přerazila ratiště praporce, který v bojích nosil. Pomáhal také hájit novoměstské hradby, kde se svou setninou vytrval čtrnáct dní u velkého průlomu, podílel se na ničení nepřátelských podkopů a při opevňování zdejších palisád byl nepřátelskou kulkou zasažen do pravého kolene tak vážně, že na kloub ochrnul. Za tyto zásluhy mu byl dne 12. července 1650 udělen predikát z Lilienfelsu a Creitzbrucku (von Lilienfelß und Creitzbruckh) a polepšen erb:
 
Dělený štít, nahoře polceno. Vpravo ve zlatém poli doleva černá holinka se zlatou ostruhou, z níž nahoře tryská krev. Vlevo je v černém poli stříbrná lilie. Ve spodním poli stojí ve vodě most, uvnitř jehož oblouku je zalaný trojlístek. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s černo-zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí dvojocasý zlatý lev držící v pravé tlapě zlatý pěchotní praporec se dvěma modrými břevny, jehož ratiště je v půli přelomeno, v levé stříbrný kříž.
 
Potomkem Leonharda Christopha byl zřejmě Karl Kraetzig, královský pruský justiční a komisní rada a justiciár na panství Pfaffendorf, připomínaný roku 1805.
 
--------------

ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.
 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com