Kouff

Robert Kouff se narodil 22. července 1860 v Zadaru. Do armády vstoupil jako poručík pěšího pluku č. 46 18. srpna 1882. 1. května 1888 byl povýšen na nadporučíka a převelen k pěšímu pluku č. 43, k 46. pluku se vrací 1. ledna 1889. 1. května 1894 je povýšen na hejtmana, 1. května 1907 na majora, 1. května 1911 na podplukovníka a 1. dubna 1914 ba plukovníka. Od 1. června 1915 je na dovolené s prozatímním výslužným. Do prezenčního stavu je povolán 27. října 1915 jako velitel pěšího pluku č. 29. 1. ledna 1916 je pověřen velením 21. domobranecké brigády, 3. října 1916 se stává velitelem 34. pěší brigády, 10. listopadu 1916 je pověřen velením 121. pěší brigády a 23. srpna 1917 je jmenován velitelem 121. domobranecké brigády. 1. listopadu 1917 dosahuje hodnosti generálmajora. Během Velké války se účastnil ofenzivy u Przemyślu, pak bojů v Karpatech a u Brodů, potom 6., 7., 8. a 10. bitvy na Isonzu a ofenzivy v Rumunsku mezi Putnou a údolím Șușity. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji s nepřítelem jej císař Karel I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 5. února 1918 do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 21. března 1918 udělil Robertu von Kouff titul Edler a erb:

V modrém štítě je krokev provázená vpravo růží, vlevo lilií a dole levhartí hlavou, vše zlaté. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro -. zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě meč.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com