Kostyán

Císař František I. povýšil listinou danou ve Vídni 7. srpna 1818 do uherského šlechtického stavu Antonia Kostyána, penzionovaného rytmistra, a udělil mu erb:

Štít rozdělený zeleným kosmým břevnem, po němž nahoře ve stříbře kráčí červený lev, dole je v modrém zlatá hvězda. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černá křídla, mezi nimi obrněná paže držící šavli se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 64. kötet, 258 – 261 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com