Kőrösy de Szántó

Císař František Josef I. povýšil 6. června 1896 Józsefa Kőrösyho, ředitele Statistického úřadu v sídelním městě Budapešti, spolu se syny Kornélem a Pálem a dcerou Margit vzešlými z manželství s Gabrielou Katzau, do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát szántói (de/von Szántó) sa erb:

Ve zlatém štítě spočívá na zeleném trojvrší ženská paže držící hořící pochodeň, mezi ní a paží je červená čtyřlistá růže se zlatým semeníkem a zeleným kalichem, v horních rozích štítu je po červené hvězdě. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené červeno – zlatě, levé opačně, mezi nimi hořící pochodeň.

Királyi Könyvek, 70. kötet, 204-208 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com