Kornhaber de Pilis

5. února 1909 povýšil císař František Josef I. Adolfa Kornhabera, plukovníka szegedského 5. pěšího pluku zeměbrany, za více jak třicetiletou službu, při níž se vyznamenal během okupace Bosny a Hercegoviny roku 1878 a při obležení a dobyti Livna, a jeho syny Józsefa-Lehela, Vilmose-Medárda a Miklóse-Zoltána vzešlé z manželství s Nanettou Rosenzweig do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát pilisi (de/von Pilis) a erb:

V modrém štítě je na zeleném trávníku čtyřhraný kvádrový hrad se zavřenou hnědou okovanou bránou a s cimbuřím o pěti stínkách, na prostřední stínce spočívá loket obrněné paže držící stříbrnou šavli se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá kournovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je paže ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com