Kopřiva

František Kopřiva se narodil roku 1827 v Pelhřimově. Do armády vstoupil roku 1848. Od 7. června sloužil jako myslivec u pluku polních myslivců č. 12. Jeho první válečnou zkušeností byl útok na Vídeň 20. srpna 1848. Dále se účastnil potlačení revoluce v Uhrách, roku 1859 sloužil jako nadporučík u pobřežní hlídky v Itálii, roku 1864 se v hodnosti hejtmana 1. třídy podílel na tažení ve Šlesvicku a Jutsku. V bitvě u Hradce Králové 3. července 1866 byl raněn střelou z pušky. Od roku 1872 sloužil u c. k. zeměbrany, 1. listopadu 1876 byl povýšen na majora. 24. dubna 1879 ho císař František Josef I. za více jak třicetiletou službu s účastí v boji povýšil do šlechtického stavu, udělil titul Edler, predikát von a erb:

Dělený štít. Nahoře ve stříbře hlava a krk jelena dvanácteráka. Dole v modrém jsou dva zkřížené meče se zlatým jílcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro - stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, jedno stříbrné mezi dvěma modrými.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com