Koppay de Drétoma

Akademický malíř József Koppay (1857-1927) byl listinou císaře Františka Josefa I. danou ve Vídni 29. prosince 1912 povýšen do uherského šlechgtikého stavu (nemesség), byl mu udělen predikát drétomai (de/von Drétoma) a erb:

Polcený štít. Vpravo je ve zlatě polovina černého orla s červeným jazykem. Vlevo je v zeleném stříbrné břevno provázené dvěma zlatými liliemi. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a zeleno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě obrněné, v loktech ven vyhnuté paže držící v plechovnicích zlatou lilii.

 Autor: Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com