Koós de Edelény

Listinou danou ve Vísni 22. prosince 1910 císař František Josef I. povýšil  Samu Koóse, generálního ředitele Borsodsko-miskolcké úvěrové banky, spolu se synem Gézou a dcerami Terézií Márií a Margit vzešlými z manželství s Vilmou Resofszky, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát edelényi (de/von Edelény) a erb:

Pod modrou hlavou se zlatou hvězdou mezi dvěma stříbrnými liliemi je ve zlatě na zeleném trojvrší modrý gryf s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě Merkurovu hůl. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě tři zlaté obilné klasy.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 246, 546, 547 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com