Koller (1883, 1912)

Císař František Josef I. povýšil 17. listopadu 1883 Alberta Kollera, podplukovníka ve výslužbě záloze, a udělil mu erb a predikát von. Jeho syn, Albert von Koller (1849-1942), c. a k. generál pěchoty a majitel pěšího pluku č. 94, byl pak císařem Františkem Josefem I. povýšen nejvyšším rozhodnutím z 11. února 1912 do stavu svobodných pánů a diplomem z 29. dubna 1912 mu byl polepšen erb:

Dělený štít. Nahoře je v modrém rostoucí zlatý gryf s červeným jazykem držící v  pařátu meč se zlatým jilcem a záštitou. Dole je v černém pět zlatých kosmých břeven. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní tři korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí gryf ze štítu, přikrývadla modro – zlatá; II. tři pera, modré, zlaté a černé, přikrývadla modro – zlatá, černo-zlatá; III. dvě složená křídla, přední je černé s pěti zlatými kosmými břevny, zadní je modro – zlatě děleno. Štítonoši josu dva zlatá gryfi s červenými jazyky. Pod štítem je páska s devizou IN ADVERSIS TENAX.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com