Köller

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 9. prosince 1916 povýšil císař Karel I. doktora práv Hieronyma Köllera narozeného 29. září 1864 v Bełzu v Haliči, sekčního šéfa na ministerstvu orby, do rytířského stavu. Diplomem ze dne 6. června 1917 udělil Hieronymu rytíři von Köller erb:

Štít dělený cimbuřovým řezem stříbrno – červeně, nahoře rostoucí červený lev. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

Hieronymus Köller se 2. července 1889 v haličském Lembergu oženil se Sophií Katharinou Stanislawou Czarkowskou (*Lemberg, 8. března 1868) a měl s ní syna Alexandera Thaddäuse (*Vídeň, 6. května 1890), koncipistu na ředitelství c. k. lesů a statků, a dceru Marii Viktorii (*Wysuczka [Halič], 21. června 1891).

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com