Kolisko von Buchreuth

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 4. dubna 1917 povýšil císař Karel I. Augusta Koliska narozeného roku 1863 ve Vídni, doktora práv, notáře ve Vídni, doplňujícího člena říšského soudu a knížecího lichtensteinského apelačního radu, do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 30. října 1917 mu udělil predikát von Buchreuth a erb:

V červeném štítě koření ve stříbrné vlnité patě zlatý stylizovaný buk o pěti olistěných větvích. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená červená křídla.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com