Kolischer

Císař František Josef I. povýšil 21. září 1909 Emila Kolischera narozeného roku 1856 (+Štýrský Hradec, 1917) v Tarnopolu v Haliči, generálmajora a velitele 8. pěší brigády, za více jak třicet let služby (v letech 1874-1875 jako jednoroční dobrovolník, od roku 1878 jako rezervista v hodnosti poručíka a od listopadu téhož roku nadporučíka, jako profesionální důstojník v trvalé službě od 1. srpna 1879) s účastí v boji při okupaci Bosny a Hercegoviny roku 1878 do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát von a erb:

V patě modro – červeně polceného štítu je zeď s cimbuřím o osmi stínkách a s třemi černými střílnami, zpoza níž vyniká věž s dvěma černými okny vedle sebe a s cimbuřím o pěti stínkách, obojí stříbrné, černě kvádrované. Na věži je rostoucí zlatý medvěd s červeným jazykem držící v pravé tlapě tři zlaté obilné klasy provázený v levém horním rohu stříbrným půlměsícem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je vynikající obrněné předloktí držící v obrněné pěsti meč se zlatým jilcem a záštitou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com