Koldína, z

Listinou danou v Praze 8. dubna 1557 udělil císař Ferdinand I. Pavlu Kristiánovi a Janu Jelínkovi predikát z Koldína a erb:

V červeném štítě jsou dva do středu hledící stříbrno – černě „strakaté“ kohoutí krky s hlavami s červeným hřebenem. Na štítě spočívá kolčí přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou krky ze štítu.


Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 22, 28.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com