Kohout von Dolnobránský

Karel Kohout se narodil roku 1851 v Polné. Do řad rakousko-uherské armády vstoupil ve svých dvaceti letech 1. října 1871 jako řadový myslivec u pluku polních myslivců č. 14. V hodnostním postupu se vypracoval na důstojníka a velitele pluku polních myslivců č. 31, od 1. května 1903 v hodnosti plukovníka pěšího pluku arcivévoda Rainer č. 31 a nakonec 12. horské brigády, na jejíž mobilizaci se roku 1909, kvůli anexi Bosny a Hercegoviny, podílel. 1. května 1909 byl povýšen na generálmajora. Za své zásluhy byl vedle běžných vojenských vyznamenání určených důstojníkům odměněn řádem Železné koruny III. třídy. 17. ledna 1912 jej císař František Josef I. povýšil za 40 let nepřetržité služby bez účasti v boji do šlechtického stavu s predikátem šlechtic Dolnobránský (Edler von Dolnobránský) a erb:

Dvakrát dělený štít modře, červeně a stříbrně, v červeném je stříbrná městská brána s cimbuřím, v jejíž bráně je vsunut stříbrný tlapatý kříž. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí stříbrný lev se zlatou zbrojí a červeným jazykem držící v pravé tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou.Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com