Kohout

Emanuel Kohout se narodil 2. srpna 1852 v Rakovníce, ale domovsky příslušný byl do Slaného. Do armády narukoval jako poručík 30. srpna 1874 k pluku polního dělostřelectva č. 2. 1. listopadu 1879 byl povýšen na nadporučíka a převelen k 9. praporu pevnostního dělostřelectva. 1. srpna 1880 je přeložen k pluku polního dělostřelectva č. 9, 15. července 1882 k pluku č. 4, 1. května 1885 k sborovému dělostřeleckému pluku č. 9, 1. srpna 1886 k pluku č. 6, v jehož řadách je 18. srpna 1888 povýšen na hejtmana. Od 1. ledna 1892 je u divizionu č. 40, 1. listopadu 1900 je povýšen na majora a dostává se k diviznímu dělostřeleckému pluku č. 18, 20. října 1903 je přeložen k sborovému dělostřeleckému pluku č. 1, u něhož získává 1. května 1906 hodnost plukovníka. 1. června 1906 je jmenován velitelem sborového dělostřeleckého pluku č. 24, 1. května 1909 je povýšen na plukovníka. Od 1. května 1913 je poslán na dovolenou, z níž je aktivován 1. srpna 1915. 1. listopadu 1915 je povýšen na generálmajora, 1. února se stává místním velitelem ve Varasdině. 28. března 1917 je jmenován dělostřeleckým inspekčním pro oblast velitelství ve Štýrském Hradci. Po své aktivaci se roku 1915 účasntil bojů v horách Doberdo a dobytí Bělehradu. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 30. listopadu 1917 jej císař Karel I. povýšil za více jak čtyřicet let služby s účastí v boji do šlechtického stavu. Listinou z 6. dubna 1918 udělil Emanuelu Kohoutovi čestný titul Edler von/šlechtic  a erb:

Dělený štít. Nahoře v černém je zlatý lev. Dole je ve stříbře modrá špice se stříbrnou lilií. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev držící v předních tlapách stříbrnou lilii.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com