Kohner de Szászberek

Císař František Josef I. povýšil 2. července 1912 Adolfa Kohnera, dvorského radu, statkáře a velkoobchodníka, spolu se synem Károlyem Emilem a dcerami Idou, Lujzou Amálií a Katalin vzešlými z manželství s Ilonou Kohner, Alfreda Kohnera, statkáře a velkoobchodníka, spolu se syny Imrem Istvánem a Miklósem Györgyem a dcerou Lujzou Augusztou, vzešlými z manželství s Renée Kohner, Jenőho a Vilmose Kohnery, statkáře a velkoobchodníky, do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát szászbereki (de/von Szászberek) a erb:

V modrém štítě je na zeleném trávníku stříbrný gryf s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě tři zlaté obilné klasy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí gryf ze štítu. Pod štítem se vine modrá páska se stříbrnou devizou BÖLCSESSÉGGEL ÉS ERŐVEL (moudrostí a silou).

Királyi Könyvek, 72. kötet, 599, 782-790 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com