Köhler von Trinksfeld

Anton Köhler se narodil roku 1840 v Mostu. Do armády vstupuje 26. srpna 1856 v nejnižší hodnosti k praporu polních myslivců č. 13. 10. ledna 1857 se stává závodčím a 25. dubna 1858 kadetem závodčím. 1. června 1859 je v hodnosti poručíka 2. třídy přeložen ke granátnickému praporu 27. pěšího pluku, 1. července 1859 získává hodnost poručíka 1. třídy. 1. února 1861 je převelen k praporu polních myslivců č. 9, kde je 1. května 1866 povýšen na nadporučíka. 1. října 1866 přechází k 10. mysliveckému pluku, 1. listopadu 1875 je současně povýšen na hejtmana 2. třídy a převelen k praporu polních myslivců č. 20, v jehož řadách získává 1. listopadu 1877 hodnost hejtmana 1. třídy. 18. listopadu 1878 je přijat do c. k. 1. harcířské osobní gardy jako stráž a rytmistr 1. třídy. Během své kariéry se podílel na taženích v letech 1859, 1864, 1866 a 1869. 4. července 1859 se účastnil bitvy u Magenty, kde byl těžce postřelen do horní části stehna. Za Německo-dánské války se zúčastnil 3. února 1864 boje u Oberselku, 4. února ostřelování Schleswigu, 6. února boje u Översee, ve dnech 19. - 21. března útoků na Fredericii a od 11. do 19. července obsazování Severofríských ostrovů. Roku 1866 se účastnil kanonády u Kuksu, bitvy u Hradce Králové a střetu u Blumenau (dnes Lamač, Slovensko). Roku 1869 během vzpoury Černohorců v jižní Dalmácii se účastnil expedice do Zuppy 2. - 7. listopadu s boji u Verblje 3. listopadu a Lepčiće 7. listopadu, a třetí expedice do Krivošije od 16. do 23. listopadu s boji u San Niccolo 16. listopadu a Poljovace 19. listopadu. Za více jak třicetiletou službu v armádě s účastí v boji s nepřítelem jej císař František Josef I. povýšil 5. prosince 1886 do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát von Trinksfeld a erb:

Dělený štít. Nahoře je ve zlatě černě obrněná paže držící v obrněné pěsti meč. Dole v červeném je stříbrný kůl provázený dvěma stříbrnými liliemi. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com