Köhler von Dammwehr

Wenzel Köhler se narodil 7. listopadu 1822 v Dolním Bousově. 26. května 1843 vstupuje do řad mužstva 1. pluku polního dělostřelectva, v jehož řadách se 21. listopadu 1854 stává poručíkem 2. třídy. 1. srpna 1855 je převelen k 4. pluku polního dělostřelectva, od nějž se však vrací k 1. pluku již 16. ledna 1856. 13. dubna 1859 dosahuje hodnosti poručíka 1. třídy, 22. června 1859 se stává nadporučíkem. 16. dubna 1868 je povýšen na hejtmana 2. třídy a 1. června 1871 na hejtmana 1. třídy. 1. listopadu 1873 je poslán na dovolenou s prozatímním výslužným, 1. června 1876 je penzionován. Od 1. června 1877 působí jako učitel a hospodářský důstojník na dělostřelecké kadetní škole ve Vídni. Během své služby se podílel na tažení do Itálie roku 1859 s účastí v bitvě u Solferina a na tažení roku 1866 s účastí v bitvách u Mnichova Hradiště, Jičína a Hradce Králové. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. povýšil 12. srpna 1878 do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát vom Dammwehr a erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. ve zlatě polovina černého orla s červeným jazykem. 2. v modrém čtyři zlaté hvězdy (1,2,1). 3. v modrém zlaté břevno provázené dvěma stříbrnými růžemi se zlatým semeníkem a zeleným kalichem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com