Kohen von Tengervár

Na základě Řádu Železné koruny III. třídy udělené nejvyšším rozhodnutím ze dne 19. ledna 1881 císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 12. října 1881 povýšil do rytířského stavu Heinricha Kohena narozeného roku 1830 ve Fiume (dnes Rijeka, Chorvatsko), generálního konzula, udělil mu predikát Ritter Kohen von Tengervár a erb:

Polcený štít. Vpravo jsou ve zlatě dvě černá šikmá břevna. Vlevo v modrém na zeleném břehu zvlněného moře v patě štítu stojí stříbrný kvádrový hrad sestávající se z cimbuřové zdi s černou bránou s polospuštěnou zlatou mříží převýšenou dvěma střílnami spojující dvě věže s cimbuřím a se dvěma černými okny pod sebou. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí černá orlice s červeným jazykem, přikrývadla černo – zlatá; II. tři pera, jedno – stříbrné mezi dvěma modrými, přikrývadla modro – stříbrná. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou FIDES ET VIRTUS.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com