Knöpfler de Zárand

Listinou danou ve Vídni 21. září 1868 císař František Josef I. povýšil Vilmose Knöpflera, královského radu a hlavního lékaře nemocnice v Marosvásárheky (dnes Târgu Mureș, Rumunsko), a jeho bratra Károlye Knöpflera, účetního báňského ředitelství v Kolozsváru (dnes Cluj, Rumunsko), do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát zárandi (de/von Zárand) a erb:

Dělený štít. Nahoře je ve zlatě červené kosmé břevno s hnědou Aeskulapovou holí ovinutou zlatým hadem. Dole v modrém je stříbrná skála, na jejímž úpatí leží zkřížená černá hornická kladiva. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené zlato – červeně, levé stříbrno – modře, mezi nimi přirozená sova.

Királyi Könyvek, 68. kötet, 54-56 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com