Klobassa von Zrencki

Císař František Josef I. povýšil 27. ledna 1883 na základě řádu Železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím z 30. dubna 1881 Karla Klobassu, velkostatkáře v Haliči narozeného v Drohobyczi 13. dubna 1822 (+ 8. února 1886), majitele statku Zręcin, do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter Klobassa von Zrencki a erb upomínající na jeho zásluhy při těžbě ropy:

Polcený štít. Vpravo v černém je zlatý kůl se třemi přirozeně červenými plameny pod sebou. Vlevo v modrém jsou pod sebou tři vodorovně položené stříbrné nožovité radlice. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. tři pera, jedno zlaté mezi dvěma černými, přikrývadla černo – zlatá; II. dvě složená křídla, přední modré, zadní stříbrné, přikrývadla modro - stříbrná.

Górzyński, Sławomir: Nobilitacje v Galicji w latach 1772-1918. Warszawa 1999, s. 152.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com