Kliment von Karstland

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 11. ledna 1918 císař Karel I. povýšil do šlechtického stavu Aloise Klimenta narozeného roku 1856 v Třebíči, dvorního radu a finančního ředitele v Laibachu (dnes Ljubljana, Slovinsko). Listinou danou ve Vídni 2. května 1918 mu udělil titul Edler, predikát von Karstland a erb:

Zvýšeně dělený štít. Nahoře ve stříbře spočívá na dělící linii zelený drak. Dole v červeném je přirozený krápník sestávající se ze tří stalagmitů provázený v pravém horním rohu stříbrnou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední je červené se stříbrnou mnišskou kapucí obrácenou špicí dolů, zadní stříbrné.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com